DİRENÇ
DİRENÇLER

Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç adı verilir. R harfi ile gösterilir.Birimi ohm dur.


DİRENÇ ÇEŞİTLERİ

Direnşler yapıldıkları malzemelere göre 2'ye ayrılır 1-Karbon Dirençler, 2-Telli Dirençler. Yapılış tiplerine görede 2'ye ayrılır. 1-Sabit Değerli Dirençler, 2-Ayarlı Dirençler Bunların dışında özel dirençlerde mevcuttur.

---ÖZEL DİRENÇLER ---

Foto Direnç (LDR - Light Dependet Resistör)

Foto direnç üzerine düşen ışık şiddeti ile ters orantılı olarak direnci değişen devre elemanıdır. Üzerine düşen ışık şiddeti arttıkça dirençi düşer. Bu elemen hem AC hemde DC devrede aynı özellik gösterir.

Sıçaklıkla Değişen Direnç (TERMİSTÖR)

Sıcaklıkla değişen dirençlere Termistör denir.Bu dirençler a-NTC (negatif Sıcaklık Katsayılı Direnç) , b-PTC (Pozitif Katsayılı Direnç) olarak 2'ye ayrılır.

NTC: Bulunduğu ortamdaki ısı miktarı ile ters orantılı olarak dirençi değişen devre elemanıdır. Isı yükseldikçe dirençi azalır, ısı azaldıkça direnci artar.

PTC: Bulunduğu ortamdaki ısı miktarı ile doğru orantılı olarak direnci değişen devre elemanıdır. Isı yükseldikçe direnci artar. Isı düştükçe direnci azalır.

Gerilimle Değişen Direnç- VDR (Voltage Dependent Resistor)

VDR veya VARİSTÖR olarak tanınan bir direnç türüdür, gerilim miktarı ile ters orantılı olarak direnci değişen bir devre elemenıdır. Gerilim yükseldiğinde direnci düşer, gerilim düştüğünde direnci artar.Sabit Değerli Direnç Renk Kodları

Direnş değerleri imalatcı firma tarafından 2 şekilde belirtilir. a-Direnç değeri direncin üzerine rakamsal olarak yazılır. 2- Direnç değeri direncin üzerine işaretlenen renk kodları ile belirtilir. Renk kodlarını okumaya renklerin enyakın olduğu uç tarafından başlanır. Birinci bantta siyah, gümüş, altın rengi ve ikinci bantta gümüş ve altın rengi kullanılmaz. Direncin yapısının küçük oluşu nedeniyle renkler her iki uca aynı uzaklıkta olabilir O zaman yukarıdaki ip ucuna dikkat etmek gerekir.Dirençler: Değişik nedenlerle seri, Paralel, Karışık bağlanabilirler.


Ana Sayfa | Direnç | Kondansatör | Bobin | Role | Transformatör | Xtall | Diod | Transistör | Opto-Kuplörler | Işık Pili | Tristör (SCR) | Put | Triak | Foto Tristör | Neon Lamba | SUS | SBS | Diak | Quadrak | Entegreler

©Copyright 2000. ASC Grup İletişim Elektronik Servis Hizmetleri AŞ